TÄTNINGSMEDEL VENT & BYGG
  a

Denna bild visar  den typ av kraftfulla vacuumblandare
Sunchem använder vid tillverkningen av tätnings-
medel för vent- och byggnadsindustri. Detta innebär
att tätningsmedlen får rätt konsistens och är fria från
luftinneslutningar innan blandningskärlen går vidare till
fyllningsstationen.

Då det rör sig om ett flertal produkter har vi lagt VENT
respektive BYGG på separata sidor så att det är enkelt
komma till önskat segment.

 
 
  b Bygg c vent

 

Klicka på
bild för
BYGG

Klicka på
bild för
VENT
  Fabriken ligger väl skyddad i en lum-
mig "björkskog",
  Tankar för lagring av råvaror för till--
verkning av färg- och tätningsmedel.
 
 
kontakt DK N Fin Oster D Ryss Rum Polen Index Broschyrer Takfärger Målråd Karta Säkerhet Skarv +tating Verk Penslar Nyheter SCH Brtain