NORGE  
   

Home
Skøtesystemer
Verktøy
Maling
Fugemasser

         

 

TETNINGSMIDLER  
VENT & BYGGING
 

Dette bildet viser våre kraftige vakuumblander som brukes av Sunchem til produksjon av tetningsmidler til vent- og byggenæringen . Dette betyr at tetningsmassen har riktig konsistens og er fri for luft inhibering, før blandebeholderen overføres til fyllestasjonen .

Da vi snakker om flere produkter, har vi delt VENT og BYGGING på egne sider, for å enkelt finne segmentet du er interessert i.

 

 

Klikke bilde
for
Bygging

byggbild byggtat Klikke bilde
for
VENT
                          
  Fabrikken vår er godt beskyttet i
           en bladrik bjørkeskog.
  
    Tanker for lagring av råvarer til produksjon
av maling og fugemasse.
 
               
vent