<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Sunchem AB
FINLAND
 
   
Kotiin
Tiivistysaineet
Värit
Liitosjärjestelmät
Työkalut

LIITOSJÄRJESTELMÄT

Klikkaamalla

 

99 99

 

 
  ABRA-liitosjärjestelmä 99-liitosjärjestelmä EURO-liitosjärjestelmä  
 

Nämä kaksi järjestelmää ovat yleisimmät
Pohjois-maissa. Molempien käyttötarkoitus
on sama, mutta ne ovat ulkonäöltään erilaiset.

 

Leveys 20 ja 30 mm

EURO-liitosjärjestelmä on val-mistettu 0,8 mm pellistä. Sitä käytetään suuriin kanaviin. Yleisesti käytössä Keski-Euro-passa, myös pienemmissä asennuksissa.