<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Sunchem AB
FINLAND
 
   
Kotiin
Tiivistysaineet
Värit
Liitosjärjestelmät
Työkalut
 
ABRA VÄRIT
     
g 10 L

 

 ABRATEX Top 86 on kehitetty erityisesti peltikat
tojen maalaukseen. Maali sisältää akryylikumia ja on hyväksytty liukastu-mista estävänä.

 
d 10 L

 

 


ABRATEX Primer on alkaalivarma pohjamaali peltikatoille. Hyvä pohjamaali - hyvä lopputulos.

 

 

 

f 5 LABRATEX Slät on muuten rakenteeltaan
samanlainen kuin Top 86, vain kiiltäväpin-
taisempi. Sopii reunalistojen, kourujen,
syöksytorvien, savupiippujen ym. maalaukseen.
     
  e 5 L

 

 

ABRATEX Plastisolprimer on erikoismaali uudelleenmaalaukseen plastyisol-käsitel-
lyille katto-ja seinäpelleille. Maali toimii
pehmentymistä estävänä.

 
  Monjaaqua Monjaaqua a 2½ L

 


ABRATEX Aqua Mönja on alkali turvalli-
nen pohjamaalilla. Sopii kaikille meidän
pintamaalit.

 
b 10 L

 

FLEXCOAT on ympäristöystävällinen
paksukalvomaali joka perustuu kumiemul-
sioon ja akrylaattiin. Erinomainen vanhoille
maali-ja asfalttipinnoille, joissa voi esiintyä
pintajännitteitä.

   
  c  
ABRATEX lattiamaali on akryyliväri (yksi kom
ponenti) lakkausta beto-nilattioiden. Väri on suositeltavaaniiden useisiin lattiamateriaalin
kuten autotallin lattiat, kellariker-roksen,pesulat, varastoissa, näyt-telyhallit, jne.
   
  h  


ABRATEX Touch -erikoismaalitehdasmaa-
lattujen peltipintojen kuten Nova R-tyypin korjausmaala-ukseen